Dopravné a mechanizačné služby Galanta, spol. s r.o. - v likvidácii